RETURN POLICY

If you are not pleased with the products purchased from www.tennishero.ro and you would like to turn down the purchase and to implicitly receive the money back, you can apply for the return policy of the products within maximum 10 working days, according to the dispositions of the Romanian Government Ordinance no.130/2000, regarding the consumers protection concerning the conclusion and execution of distance contracts.

The term of 10 working days observed for the exercise of this right begins:

  1. a) for products, as of the reception thereof by the consumer;
  2. b) for services, as of the day of the execution contract;

By distance contract it is understood the supply contract for products or services concluded between a merchant and a consumer, within a sale system organized by a merchant that uses exclusively, before and at the execution of this contract, one or more techniques of distance communication.

The rights to return within 10 working days addresses solely to clients that have purchased products online on the website www.tennishero.ro

The client has the right to unilaterally renounce the distance contract, within 10 working days, without penalties and without presenting any reason.

According to the Ordinance no. 130/2000 the consumer is responsible for the payment of the expenses corresponding to the return of the product to the merchant.

 

The right to renounce the purchase does not apply in the case of legal persons.

Reimbursement of amounts shall be done in maximum 30 days as of the date of the denunciation of the contract by the consumer.

According to the dispositions of the Ordinance no. 130/2000, the consumer may not unilaterally denunciate the following types of contracts, except for the case when the parties (consumer and merchant) have agreed otherwise:

  1. a) Contracts for supply of services, for which the execution began with the agreement of the consumer, prior to the expiration of the term of 10 working days;
  2. b) Products or services supply contracts, for which the price depends on the fluctuations of the rates of financial markets that may not be controlled by the merchant;
  3. c) Products supply contracts executed over the specifications of the consumer or those of personalized products, as well as those that, by their nature, may not be returned or that can degrade or rapidly deteriorate;
  4. d) Audio registration supply contract or those of information programs that have been opened by the consumer;
  5. e) Supply contracts for newspapers, periodicals, magazine journals;
  6. f) Betting or lottery supply contracts;

For any details or uncertainties regarding the return of products we kindly ask you contact us via e-mail or at one of the telephone numbers listed on www.tennishero.ro

DEFINITII SI TERMENI

Tennis Hero – este denumirea brandului – ASOCIATIA SPORTS HERO, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Strada Plaiul Muntelui, nr.59, Parter, Cam.1, Ap.2, avand cod unic de inregistrare fiscala 37469155.

 

Site – domeniul www.tennishero.ro si subdomeniile acestuia.

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.

Continut

Document – prezentele Termene si Conditii.

Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre Tennis Hero, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunta Cumparatorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.

2.4. Obiectul contractului îl constituie furnizarea de către Prestator în favoarea Beneficiarului de activități recreative – tenis/ asistarea reprezentanților Beneficiarului în desfășurarea unor activități recreative constând în practicarea tenisului de câmp cu reprezentanți (colaboratori) instruiți în domeniu ai Prestatorului.

POLITICA DE VANZARE ONLINE

3.1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Client/Cumparator.
Pentru motive justificate Tennis Hero isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Clientului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Clientului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Tennis Hero. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumparatorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clientii al Tennis Hero, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.

3.2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

 

CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Servicii, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

5.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

5.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;

CONFIDENTIALITATE

6.1. Tennis Hero va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care lE furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

6.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

6.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului.  Tennis Hero nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

6.4. Prin inscrierea in baza de date a Tennis Hero, Clientul/Cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai Tennis Hero: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii in vederea indeplinirii obiectului Contractului incheiat intre Cumparator si Vanzator, precum si de agentii de stat, guvernamentale, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; cat si de alte companii cu care Tennis Hero poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si/sau a Serviciilor etc.

FACTURARE – PLATA

7.1. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

7.2. Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vandute de Tennis Hero, cu exceptia Bunurilor si/sau Serviciilor vandute de partenerii Tennis Hero Marketplace, precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Cumparatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau.

7.3. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.

7.4. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumparatorul, accesand Contul sau, va detine o evidenta a facturilor emise de Tennis Hero, putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o doreste.

7.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin adaugarea acestora de catre Tennis Hero in Contul sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in Contul sau.

7.6. In cazul in care aceste informatii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore in Cont, te rugam sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: office@tennishero.ro

7.7. Plata prin PaybyClick este o modalitate rapida de plata on-line cu cardul, care consta in efectuarea platii printr-un singur click prin utilizarea Tokenului aferent cardului, fara a mai fi nevoie de introducerea detaliilor aferente cardului de plata la fiecare Tranzactie.

RASPUNDERE

8.1. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

8.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

8.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.

8.4. Ulterior crearii Contului utilizarea Continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Site-ului.

8.5. Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre Tennis Hero, acestia fiind opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la data afisarii in Site.Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzator din Site si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plati online.

8.6 Să asigure Beneficiarului de activități recreative – tenis prin ședințe si în scopul executării obligației prevăzute la Secțiunea 1.1., să asigure participarea reprezentanților/colaboratorilor săi la ședințe.

8.7 În cazul în care, din motive imputabile, Prestatorul nu poate respecta orarul activităților ce fac obiectul Contractului, Beneficiarul va avea dreptul la reprogramarea gratuită a activităților.

8.8 La momentul încheierii contractului, Prestatorul va aduce la cunoștința Beneficiarului modalitatea de desfășurare în condiții de siguranță a activităților recreative, precum și normele de conduită pe care Beneficiarul/reprezentanții acestuia trebuie să le respecte pe teritoriul complexului în care se desfășoară ședințele.

8.9 Prestatorul nu va răspunde și nu va fi obligat la plata vreunei despăgubiri în cazul în care Beneficiarul și/sau reprezentantul acestuia se va răni cursul ședințelor, în cazul în care rănile s-au produs ca urmare a nerespectării normelor pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță, astfel cum acestea au fost comunicate cu ocazia încheierii Contractului.

8.10 Prestatorul nu va răspunde și nu va fi obligat la plata vreunei despăgubiri în cazul în care Beneficiarului și/sau reprezentanților acestuia îi vor fi sustrase obiecte personale din incinta complexului în care au loc ședințele (activitățile recreative) ori în cazul în care astfel de bunuri vor suferi deteriorări ca urmare a greșitei lor manipulări de către reprezentanții Beneficiarului sau de către terți. De asemenea, Prestatorul nu va răspunde de deteriorările aduse bunurilor Beneficiarului ori ale reprezentanților acestuia din culpa unor terți.

8.11 Să asigure reprezentanților Beneficiarului, la solicitarea acestora, echipamentul necesar desfășurării ședințelor, constând în rachetă de tenis.

8.12 Prestatorul nu va răspunde pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai Beneficiarului pe teritoriul complexului în care se desfășoară ședințele.

8.13 Beneficiarul se obligă:

8.14 Să achite prețul contractului în cuantumul și intervalul de timp asupra cărora părțile au convenit prin încheierea prezentului Contract.

8.15 Să respecte perioada de timp stabilită pentru activități, normele de conduită și să aibă o ținută adecvată în timpul ședințelor.

8.16 Să achite contravaloarea oricărui bun deteriorat ori distrus de acesta ori reprezentantul său, precum și de copiii săi, pe perioada prezenței sale în complexul în care au loc ședințele;

8.17 Beneficiarul declară că a luat la cunoștință de normele ce trebuie respectate pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activităților recreative ce fac obiectul Contractului.

8.18 Beneficiarul declară că el, reprezentantul său sau persoana care va beneficia de serviciile Prestatorului este apt pentru sport, neavând cunoștință de existența unor afecțiuni ale sănătății lor care ar putea afecta capacitatea de depunere a efortului pe care îl implică ședințele.

8.19 Beneficiarul va putea reprograma sedintele de activitati recreative (tenis) daca va anunta aceasta intentie cu cel mult 24 de ore inainte de inceperea propriu-zisa a activitatii. Intentia de reproramare se va face doar prin urmatorele metode care asigura confirmarea primirii:

– mesaj text catre numarul de telefon 0736.665.191

– mail catre casuta electronica office@tennishero.ro

8.20 Prestatorul va reprograma activitățile recreative – tenis în termen rezonabil, în funcție de disponibilitatea terenurilor de tenis și de alte programări.

8.21 In cazul in care Beneficiarul, cu indeplinirea conditiilor de la pct 4.4 al prezentului contract, solicita reprogramarea activitatiilor, ea se va putea realiza pentru cel mult 25% din numarul total de sedinte de activitati ce formeaza obiectului prezentului contract. Cu titlu de exceptie, Community Hero si Tennis Express, pot fi reprogramate, cu indeplinirea conditiilor de la pct 4.4 al prezentului contract, o singura data. Ședințele care nu au fost reprogramate în termenul prevăzut la pct. 4.4 sau depășesc procentul de reprogramare vor fi considerate ca fiind prestate.

8.22 Beneficiarul nu va putea cesiona contractul, în întregime sau în parte fără acordul Prestatorului.

FORTA MAJORA

9.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

9.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Tennis Hero si Clienti / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.

POLITICA DE ANULARE
Lectiile se pot reprograma cu cel putin 24h in prealabil
Plata lectiilor se poate in face in avans sau in 3-6 transe fara dobanda cu un card de credit.
Daca serviciile achizitionate nu te multumesc 100%, putem returna suma aferenta lectiilor neprestate, in termen de 14 zile calendaristice din momentul platii. Banii vor fi vizibili în contul tau pe cardul tău în maximum 14 zile calendaristice.